martes, 29 de marzo de 2016

OFERTA UNIVERSITARIA EN GALICIA - GRAOS UNIVERSITARIOS


   Nos enlaces do cadro seguinte, pódese consultar a información concreta de todas as titulacións universitarias que se imparten actualmente no Sistema Universitario de GaliciaENLACES DIRECTOS Á INFORMACIÓN DOS GRAOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS DAS TRES UNIVERSIDADES GALEGAS 

ENLACES COAS TITULACIÓNS PROPIAS DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

    Estes títulos carecen dos efectos que as disposicións legais lles outorgan aos títulos universitarios de carácter oficial e validez en todo o territorio nacional, pero tratan de responder a necesidade do mercado laboral de contar con profesionais máis específicos en determinadas ramas de coñecemento. Nalgúns casos estás titulacións propias están pendentes de seren autorizadas con carácter oficial en cursos posteriores.  As universidades galegas, ademais das titulacións oficiais, ofertan  catro títulacións propias:

Titulado Superior en Deseño Téxtil e Moda  (Pontevedra - Univ. de Vigo)
TITULACIÓN CON CONDICIÓNS ESPECIAIS DE ACCESO
 
Centro Militar da Defensa na Escola Militar de Marín

Proceso de ingreso
    Para acceder á titulación ofertada polo Centro Universitario da Defensa de Marín (Escola Naval Militar) pode informarse nas delegacións e subdelegacións provinciais do Ministerio de Defensa. Ademais de ter aprobadas as PAU é necesario cumprir os requisitos establecidos para formar parte das Forzas Armadas e superar unhas probas específicas.

SERVIZOS DE ORIENTACIÓN PARA NOVOS ESTUDANTES DAS UNIVERSIDADES DE GALICIA

Universidade de Vigo
SIOPE:Servizo de información, orientación e promoción do estudante


Universidade de Santiago de Compostela


Universidade da Coruña
SAPE: Servizo de asesoramento e promoción do estudanteNo hay comentarios:

Publicar un comentario