lunes, 19 de mayo de 2014

PROGRAMA BECAS VIGO EN INGLÉS - 3ºESO


    O Concello de Vigo acaba de convocar a oferta de becas de inglés no estranxeiro para estudantes de 3º de ESO de Vigo, un programa municipal de inmersión en lingua inglesa denominado: VIGO EN INGLÉS.

    A convocatoria oferta 290 prazas neste programa de inmersión lingüísitca en inglés, 203 (70%) para centros públicos e 87 (30%) para centros privados concertados.

.- BASES DA CONVOCATORIA  (descargar documento)    
Os adxudicatarios da presente convocatoria serán os alumnos e alumnas, españois ou estranxeiros con tarxeta de residencia ou de estancia por estudos en vigor, de centros educativos do Concello de Vigo sostidos con fondos públicos que cumpran os requisitos que a continuación se sinalan:
  1. Estar a cursar 3.º da ESO nun centro educativo sostido con fondos públicos do Concello de Vigo durante o curso académico 2013/2014.
  2. Ter aprobadas todas as materias de 2.º de ESO.
  3. Ter obtido como mínimo unha nota de 7 na materia de Lingua inglesa nas cualificacións finais de 2.º de ESO.
  4. Estar empadroado no Concello de Vigo, con vixencia mínima dende o 01/01/2014 , dato que será comprobado de oficio pola propia administración.
  5. Non ter concedida, no ano 2014, outra axuda coa mesma finalidade.
  6. Ter DNI/NIE, permiso de residencia ou pasaporte en vigor cunha vixencia mínima de 6 meses.
Deberán solicitar as prazas os representantes legais (pai e nai ou titor/a legal) dos alumnos e alumnas.
Ver nos seguintes enlaces para:

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
    O prazo de presentación de solicitudes no rexistro xeral do Concello de Vigo (Praza do Rei n.º1 36202 Vigo) será do 26 de maio ao 6 de xuño de 2014, ambos inclusive.

No hay comentarios:

Publicar un comentario