miércoles, 5 de abril de 2017

ABAU - AVALIACIÓN DE BACHARELATO PARA O ACCESO Á UNIVERSIDADE - Actualización


  Nesta WEB tedes toda a información sobre a ABAU en Galicia.


CALENDARIO XERAL ABAU 2017 E ACCESO CURSO 2017/18
    A CiUG - Comisión Interuniversitaria de Galicia - publicou na súa WEB o CALENDARIO XERAL da nova ABAU (Proba de Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade) 2017.  
    Este calendario fixa  as datas de realización da proba de avaliación de bacharelato (ABAU).  Tamén determina as datas dos procesos de solicitude e admisión (preinscripción) nos graos universitarios e matrícula nas universidades galegas para o curso 2017/18. 
    
As datas de realización da ABAU (fase obrigatoria e voluntaria) serán:

.- Na convocatoria de xuño:              7, 8 e 9 de xuño
.- Na convocatoria de setembro:     12, 13 e 14 de setembro


Publicada no Diario Oficial de Galicia coas intruccións para a realización, dentro deste curso 2016/17, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) no curso 2017/18.

          .- ESTRUTURA DA PROBA

          .- SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

          .- MATRÍCULA 2017 NA ABAU

          .- CONVOCATORIAS E CALENDARIO

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN ABAU 2017 da fase voluntaria da ABAU.


NOTAS DE CORTE GALICIA 2016/17
Estas son as notas de corte dos alumnos e alumnas que accederon á universidade en Galicia o ano pasado e están cursando primeiro curso dun grao universitario. Poden servirnos de referencia para este curso.

=======================================
NOTA: O acceso a toda esta información esta recollida e organizada coas actualizacións pertinentes na pestana - SELECTIVIDADE - na columna de enlaces, na esquerda deste BLOG:

No hay comentarios:

Publicar un comentario