domingo, 5 de marzo de 2017

PROGRAMA DE BECAS VIGO EN INGLÉS 3º ESO - CONVOCATORIA 2017


     O Concello de Vigo acaba de convocar a oferta de becas de inglés no estranxeiro para estudantes de 3º de ESO de Vigo, un programa municipal de inmersión en lingua inglesa denominado: VIGO EN INGLÉS.

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
    O prazo de presentación de solicitudes no rexistro xeral do Concello de Vigo (Praza do Rei s/n 36202 Vigo) será do 3 de marzo ao 15 de marzo de 2017, ambos inclusive.

CONVOCATORIA
    
    A convocatoria deste programa de inmersión lingüísitca en inglés oferta ata 657 prazas para alumnado de 3º ESO357 para centros públicos e 300 para centros privados concertados.   

    O progama vai dirixido a estudantes de 3º da ESO. Desenvólvese no mes de setembro e consiste nunha estadía de 3 semanas nun país de fala inglesa. Durante este tempo, os rapaces asisten a un centro escolar, coma calquer outro estudiante local.


Requisitos

     Os adxudicatarios da presente convocatoria serán os alumnos e alumnas, españois ou estranxeiros con tarxeta de residencia ou de estancia por estudos en vigor, de centros educativos do Concello de Vigo sostidos con fondos públicos que cumpran os requisitos que a continuación se sinalan:
  1. Estar a cursar 3.º da ESO nun centro educativo sostido con fondos públicos do Concello de Vigo durante o curso académico 2016/2017
  2. Ter aprobadas todas as materias de 2.º de ESO.
  3. Ter obtido como mínimo unha nota de 7 na materia de Lingua inglesa nas cualificacións finais de 2.º de ESO.
  4. Estar empadroado no Concello de Vigo, con vixencia mínima dende o 01/01/2016 , dato que será comprobado de oficio pola propia administración.
  5. Non ter concedida, no ano 2017, outra axuda coa mesma finalidade.
  6. Ter DNI/NIE, permiso de residencia ou pasaporte en vigor cunha vixencia mínima de 6 meses.

Deberán solicitar as prazas os representantes legais (pai e nai ou titor/a legal) dos alumnos e alumnas.

    Para completar a información podedes consultar os seguintes enlaces da propia WEB do programa:
                                                    
                                                                    ·         Requisitos
                                                                    ·         Documentación
                                                                    ·         Cómo participar
                                                                    ·         Bases
                                                                    ·         Anexos
                                                                 
       No enlace seguinte podedes descargar o documento completo coas bases da convocatoria:                                                      

No hay comentarios:

Publicar un comentario