miércoles, 22 de marzo de 2017

CALENDARIO XERAL ABAU 2017 (Proba avaliación bacharelato para o acceso á Universidade)

ÚLTIMA HORA: PUBLICADA 27 de marzo no D.O.G. A RESOLUCIÓN COAS INSTRUCCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DA PROBA DE AVALIACIÓN DE BACHARELATO. VER ENLACE NESTA PÁXINA   A CiUG - Comisión Interuniversitaria de Galicia - publicou na súa WEB o CALENDARIO XERAL da nova ABAU (Proba de Avalaición de Bacharelato para o Acceso á Universidade) 2017 e dos procesos de solicitude e admisión (preinscripción)  e matrícula nas universidades galegas no curso 2017/18. No seguinte enlace podedes consultar ou descargar o documento:

    As datas de realización da PAU (fase obrigatoria e voluntaria) serán:


.- Na convocatoria de xuño:              7, 8 e 9 de xuño
           .- Na convocatoria de setembro:     12, 13 e 14 de setembro

  A continuación tedes algúns enlaces coa páxina WEB da CiUG (Comisión interuniversitaria galega) con información relevante sobre a ABAU: 

Publicada no Diario Oficial de Galicia coas intruccións para a realización, dentro deste curso 2016/17, da avalaición de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) no curso 2017.

          .- ESTRUTURA DA PROBA

          .- SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

          .- MATRÍCULA 2017 NA ABAU

          .- CONVOCATORIAS E CALENDARIO

PARÁMETROS DE PONDERACIÓN ABAU 2017 da fase voluntaria da ABAU.

NOTAS DE CORTE GALICIA 2016/17
Estas son as notas de corte dos alumnos e alumnas que accederon á universidade en Galicia o ano pasado e están cursando primeiro curso dun grao universitario. Poden servirnos de referencia para este curso.


=======================================
NOTA: O acceso a toda esta información esta recollida e organizada coas actualizacións pertinentes na pestana - SELECTIVIDADE - na columna de enlaces, na esquerda deste BLOG:

No hay comentarios:

Publicar un comentario