jueves, 22 de mayo de 2014

RESUMO DATAS, INSTRUCCIÓNS E CONSELLOS SELECTIVIDADE 2014

    
    A continuación presentamos un resumo das datas máis importantes da selectividade (PAU) de xuño 2014 e do proceso de solicitude de admisión e matrícula nos graos das universidades galegas. Tamén  están recollidas as instrucións sobre a realización das probas e unha serie de consellos e recomendacións para a preparación e realización dos exames.

    É importante ter claro os diferentes procesos.  En primeiro lugar está a  matrícula e a realización da PAU (Proba de Acceso á Universidade), que é a selectividade propiamente dita, necesaria para matricularse nun grao ou titulación universitaria oficial do sistema universitario español. 
    Unha vez aprobada a selectividade, en xuño ou setembro, está o procedemento de admisión nas titulacións con límite de prazas no sistema universitario de Galicia - que funciona como un distrito único - ou noutra universidade española. Os alumnos/as que soliciten a admisión nunha titulación poderán ser admitidos ou non en función da nota de corte requirida, que dependerá do número de prazas ofertadas e do número de estudantes que solicitan ese grao universitario.  
    En último lugar, se un estudante resulta admitido/a para unha titulación determinada nunha universidade galega ou noutra universidade española deberá matricularse nos prazos establecidos según o procedemento de matrícula estipulado.

    Independientemente de que se realice ou non a proba de acceso a universidade o alumando que teña aprobado o bacharelato ten acceso directo aos Ciclos Superiores de Formación Profesional.
    Para cursar un ciclo superior tamén é necesario solicitar a admisión nos centros de secundaria que impartan estas ensinanzas.     Neste proceso de admisión a obtención de praza ou non no ciclo desexado dependerá tamén do número de prazas que se oferten e do número de persoas que estean interesadas no ciclo.  Cando exista máis demanda nun ciclo determinado que prazas ofertadas establécense uns criterios de selección.
    No seguinte enlace da Consellería de educación tedes toda a información do proceso de admisión nos Ciclos Superiores de FP: Admisión ciclos formativos de grao superior de FP.
    Para completar a información sobre todo o referido a Formación Profesional podedes consultar neste blog en: Ciclos Formación Profesional.     
 
                                                           ------------------------------------------
    A continuación tedes o documento coas datas sobre a selectividade de xuño 2014 e sobre o proceso de admisión e matrícula nas titulacións do sistema universitario galego.  Tamén podedes encintrar unha serie de instuccións e consellos sobre a selectividade. Tamén podedes descargar o documento completo mo seguinte enlace: DATAS, INTRUCIÓNS E CONSELLOS SELECTIVIDADE 2014


SELECTIVIDADE XUÑO 2014 (Datas importantes)
PROCEDEMENTO ADMISIÓN E MATRÍCULA S.U.G. (Sistema Universitario Galicia)
27-28 de maio: Prematrícula PAU na secretaría dos institutos. No IES do Castro adiántase a prematrícula ao luns 26 e martes 27 de maio. Entregarase a cada solicitante un resgardo de matrícula co código de acceso á aplicación NERTA e as instrucións sobre a aplicación.
3 xuño: Publicación na CiUG, LERD e nos Centros de Secundaria das listaxes provisonais de matriculados por centro. É importante a comprobación persoal dos datos de matrícula por se é necesario facer reclamacións no caso dalgún erro.
11,12,13 xuño: Realización das probas. O lugar para os alumnos/as do IES do Castro será na Facultade de Filoloxía e Tradución (Comisión Delegada 21) no campus universitario As Lagoas S/N – Marcosende de Vigo. O horario de cada exame ven na páxina:
16 xuño: Publicación dos criterios específicos de avaliación de cada materia (nos LERD, Institutos e WEB da CiUG). Son moi importantes para unha posible reclamación ás notas das probas (exposición en internet).
20 xuño: Cualificacións provisionais da PAU, difusión a través de Internet e exposición na CiUG das actas provisionais da PAU (a partir das 20,00 horas) e envío polos responsables do soporte NERTA aos interesados, por correo electrónico, das
cualificacións provisionais da PAU
21 a 25 xuño (ata 14:00 horas do día 25): Solicitudes de reclamación e dobre corrección das cualificacións das PAU. No caso de desacordo con algunha nota deberás valorar a conveniencia de solicitar reclamación e/ou dobre corrección. No seguinte enlace da CiUG tes unha explicación do proceso e das consecuencias: http://ciug.cesga.es/reclamacion.php
25 xuño: Impresión nos LERD das tarxetas de cualificacións da PAU -- Envío dos LERD aos centros, por correo urxente, ás 14.00 horas, das tarxetas de cualificacións provisionais da PAU.
23 xuño ao 4 xullo: Solicitude Ordinaria de Admisión (Preinscrición) para cursar ensinanzas universitarias oficiais de Grao no SUG con límite de prazas:  http://ciug.cesga.es/preins.php.  No seguinte enlace tedes a oferta de graos universitarios nas Universidades Galegas:
http://ciug.cesga.es/PDF/triticotitulacions2013.pdf (esta información se refire ao curso 2013/14). Proximamente sairá a oferta de titulacións e prazas para o curso vindeiro.
- Esta solicitude poderase facer a través da aplicación NERTA, non sendo preciso neste caso a entrega da mesma nos LERD. É recomendable a aprendizaxe de uso do programa NERTA para facer as solicitudes anteriores:
- No seguinte enlace da CiUG tes información sobre o proceso de admisión: 
27 xuño: Publícanse as cualificacións despois de resolver as solicitudes de reclamación e segunda corrección.
3 xullo: Cualificacións definitivas despois das reclamacións ao resultado da dobre corrección se é o caso.
14 xullo:
- Publicación na CiUG e nos LERD das listaxes de admitidos e de espera do Primeiro Prazo de matrícula.
- Exposición na Internet, ás 18.00 horas, das listaxes de admitidos e de espera do Primeiro Prazo de matrícula.
- Envío do SASUGA aos interesados, por correo electrónico ou sms, do estado da súa matrícula.
1º PRAZO DE MATRÍCULA nas universidades galegas: do 16 ao 18 de xullo (ata 14.00 horas do día 18)
2º PRAZO DE MATRÍCULA nas universidades galegas: do 28 ao 30 de xullo (ata 14.00 horas do día 30)
Procedemento de matrícula nas universidades galegas - CiUG: http://ciug.cesga.es/procedementoacceso.php
Lugares de matrícula das tres universidades galegas: http://ciug.cesga.es/lugares.php

DOCUMENTACIÓN E MATERIAL QUE DEBES LEVAR Á PROBA
XERAL .- DNI (Documento Nacional de Identidade) ou pasaporte.
.- Pluma ou bolígrafo negro ou azul
ESPECÍFICA DALGUNHAS MATERIAS
* Para Matemáticas e Física deberán levar
.- Calculadora non programable
As táboas necesarias para resolver problemas (Matemáticas, Química) serán entregadas polo tribunal cos exames, se fosen necesarias.
* Para Latín e Grego levarán
.- Dicionario
* Para o exame de Debuxo Técnico deberán levar
.- Lapis ou portaminas (2H e 2B), goma, escuadra/cartabón – regra, transportador de ángulos, compás (podes levar varias minas de compás preparadas). Ademais convén levar lixa para afiar, celo para fixar o papel e debuxar mellor.

Non se pode compartir o material durante os exames, tampouco o típex.

INSTRUCIÓNS PARA A REALIZACIÓN DOS EXAMES DA PAU 2014 - PROBLEMAS OU DÚBIDAS
.- Aos lugares de realización dos exames da PAU non está permitida a asistencia con teléfonos móbiles nin outros dispositivos electrónicos, excepto as calculadoras non programables mencionadas. O incumprimento desta norma poderá ser motivo de medida disciplinaria.
.- Todos os alumnos/as deberán acudir a presentación o primeiro día ás 9:00 horas da mañá e logo presentarse á realización dos exercicios á hora convocada para cada un deles. (Ver o enlace dos horarios concretos de cada exame no páxina anterior)
.- No momento da presentación, o tribunal asignaralle un posto de exame a cada alumno/a, que deberá ocupar en todas as probas.
.- Ao empezar as probas, o alumnado recibirá un xogo de adhesivos de código de barras que os identifica. Estes adhesivos non deben dobrarse nin modificarse de ningún xeito. Recoméndaselle tamén que non deixen os adhesivos nas aulas nin ao alcance de persoas estrañas.
.- Os exames son anónimos e non poden asinarse nin deberán presentar marcas de ningún tipo que poidan permitir unha eventual identificación persoal.
.- Ao empezar cada unha das probas se entrega a cada estudante un caderno de exame formados por dúas follas A-3 (8 páxinas de tamaño A-4) e unha cabeceira adhesiva. O alumnado pode utilizar para redactar as respostas todas as páxinas agás a primeira. Non se poderán arrincar nin engadir follas.
.- O acceso ao aula de exame implica sempre a entrega obrigatoria do caderno de exame debidamente etiquetado, aínda que se deixase en branco. Os exames deberán entregárselle a un membro do Tribunal, esperando que este comprobe que se lle entrega no número e condicións debidas. En ningún caso se deixarán os exames enriba das mesas.

DÚBIDAS E IMPREVISTOS
Se por causa excepcional chegas tarde o primeiro día ou a algún exame, se perdes a documentación ou tes algún incidencia cos adhesivos de código de barras ponte e contacto co profesor/a do centro que vos acompañe ou co vixiante do Tribunal para comunicarlles o teu problema .

RECOMENDACIÓNS E CONSELLOS PARA A PREPARACIÓN E REALIZACIÓN DA PROBA DE SELECTIVIDADE
Antes da proba:
.- O día antes da proba o mellor que podes facer é desconectar realizando actividades lúdicas ou de lecer (ir á praia, ao cine, facer deporte ou pasear...).
.- Debes deitarte a unha hora prudente na véspera (a habitual) para chegar á proba descansado/a.
.- O día anterior deixa lista e preparada a documentación e o material necesario para realizar o exame.
.- Planifica a preparación da selectividade con tempo e non intentes estudar apresuradamente no último momento.
.- Procura chegar ao lugar do exame con certa antelación. Deberás ser puntual, e no caso de xurda algunha incidencia allea a túa vontade, segue as recomendacións do apartado anterior.
Durante a proba:
.- Le sen presas as dúas probas que che propoñen en cada exame e avalía tranquilamente cal podes facer mellor. O tempo que aparentemente perdes serve para que te tranquilices evitando cambios de opción posteriores que che farán perder aínda máis tempo.
.- Le ben as instrucións que vos dan para realizar as probas.
.- Le ben as preguntas ou demandas para comprender exactamente o que che piden.
.- É recomendable comezar o exame por aquelas preguntas e cuestións que mellor sabes.
.- Se tes algunha dúbida pregunta aos profesores/as presentes. Ademais de vixiar están tamén para axudarte.
.- Vixía as expresións e procura que sexan claras e coherentes cando respondas, organizando mentalmente ou mediante un esquema as ideas e conceptos que queres explicar.
.- Procura escribir con letra clara e lexible para o examinador e pon atención na ortografía, na sintaxe, no vocabulario...
.- Distribúe o tempo do exame calculando o que che pode levar cada exercicio e no te esquezas de deixar uns minutos ao final para repasar as túas respostas.
.- Se non te chega o tempo para realizar algún exercicio, deixa anotado un esquema para que o examinador comprobe que a sabías.

WEBS DE CONSULTA:
* Páxina WEB da CIUG: http://ciug.cesga.es/index.html
* Convocatoria matrícula sectividade xuño 2014:

Para ampliar a información consultar blog de orientación do Castro: http://orientacastro.blogspot.com.es/No hay comentarios:

Publicar un comentario