martes, 6 de mayo de 2014

ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES - ACCESO E ADMISIÓN CURSO 2014/15

    A Consellería de Educación ven de publicar no (D.O.G.) Diario Oficial de Galicia as instruccións para o acceso e admisión do alumnado a diferentes ensinanzas e estudos superiores de Ensinanzas Artísticas para o curso 2014/15.
    O alumnado deberá ter o título de bacharel ou equivalente e realizar as probas específicas correspondentes a cada tipo de ensinanza artística superior.  A continuación están recollidas as instruccións para a incrpición e realización das probas para o acceso a estes estudos no curso 2014/15.
    
 

Requisitos de acceso: Estar en posesión do título de bacharel ou equivalente e superar unha proba específica de acceso.

Prazo de inscrición para realizar a proba específica: do 7 de maio ao 13 de xuño de 2014 na secretaría da Escola Escola de Arte Dramática de Vigo. 

As probas específicas comezarán o día 26 de xuño conforme ao calendario que se estableza na Escola Superior de Arte Dramática de Vigo
Requisitos de acceso: Estar en posesión do título de bacharel ou equivalente e superar unha proba específica de acceso.

Prazo de inscrición para realizar a proba específica: do 7 de maio ao 12 de xuño de 2014 na secretaría da Escola Superior de Conservación e Restauración de Pontevedra

As probas específicas comezarán o día 26 de xuño conforme ao calendario que estableza a comisión de acceso da Escola Superior de Restauración e Conservación de Bens Culturais.


Requisitos de acceso: Estar en posesión do título de bacharel ou equivalente e superar unha proba específica de acceso.

Prazo de inscrición para realizar a proba específica: do 7 de maio ao 6 de xuño de 2014 na secretaría da Escola de Arte e Superior de Deseño de Galicia elixida en primeira ou única opción. Para consultar a oferta de titulacións nas diferentes Escolas de Deseño de Galicia consultar o seguinte enlace: Oferta titulacións nas Escolas de Arte e Deseño.

As probas específicas de acceso levaranse a cabo o día 19 de xuño de 2014 na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso a Coruña.


Requisitos de acceso: Estar en posesión do título de bacharel ou equivalente e superar unha proba específica de acceso.
 
Prazo de inscrición para realizar a proba específica: do 7 de maio ao 6 de xuño de 2014 na secretaría dos Consevatorios Superiores de Música.

As probas específicas comezarán o día 25 de xuño conforme ao calendario que se estableza a comisión de acceso dos Conservatorios Superiores de Música que organizarán a distribución horaria e os espazos de actuación de cada tribunal.


    O alumnado que NON estea en posesión do título de bacharel ou equivalente, e que faga 19 anos en 2014, deberá realizar ademais da proba específica correspondente, unha proba de coñecementos.
   
    Prazo de inscrición para realizar a proba de coñecementos: do 7 de maio ao 29 de maio de 2014 na secretaría de calquera dos centros que imparta Ensinanzas Artísticas Superiores.

    A proba de acceso realizarase o día 6 de xuño, ás 9,00 horas, no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela.

* Resolución DOG coas instruccións para a inscrición e realización da proba 

No hay comentarios:

Publicar un comentario