martes, 25 de febrero de 2014

A LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)     A controvertida Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (B.O.E. do 10 de decembro de 2013), e abreviada coas siglas de LOMCE,  é unha lei que ven substituir e modificar a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), e seis artículos e unha disposición adicional da Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

    Esta lei comezará a aplicarse a partir do curso 2014/15 nos curso de 1º,3º e 5º de Educación Primaria e na Formación Profesional Básica, que substituirá aos actuais Programas de Iniciación Profesional Inicial.

INFORMACIÓN:

    No programa ORIENTALINE - tedes o enlace de acceso na columna esquerda do blog - podedes encontar información sobre as características, as modificacións e o calendario de aplicación da nova Lei de Educación.

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf

OUTROS DOCUMENTOS DE CONSULTA

* DOCUMENTO DA LOMCE NO B.O.E.

* REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL: NOVEDADES Y CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN


* ESQUEMA DA ESTRUCTURA DO NOVO SISTEMA EDUCATIVO - LOMCE
* CALENDARIO DE APLICACIÓN DA LOMCENo hay comentarios:

Publicar un comentario