lunes, 20 de mayo de 2013

ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES - ACCESO E ADMISIÓN CURSO 2013/14A Consellería de Educación ven de publicar no (D.O.G.) Diario Oficial de Galicia as instruccións para o acceso e admisión do alumnado a diferentes ensinanzas e estudos superiores de Ensinanzas Artísticas para o curso 2013/14.

 

Requisitos de acceso: Estar en posesión do título de bacharel ou equivalente e superar unha proba específica de acceso.

Prazo de inscrición para realizar a proba específica: do 15 de maio ao 14 de xuño de 2013 na secretaría da Escola Escola de Arte Dramática de Vigo. 

As probas específicas comezarán o día 26 de xuño conforme ao calendario que se estableza na Escola Superior de Arte Dramática de VigoRequisitos de acceso: Estar en posesión do título de bacharel ou equivalente e superar unha proba específica de acceso.

Prazo de inscrición para realizar a proba específica: do 15 de maio ao 13 de xuño de 2013 na secretaría da Escola Superior de Conservación e Restauración de Pontevedra

As probas específicas comezarán o día 25 de xuño conforme ao calendario que estableza a comisión de acceso da Escola Superior de Restauración e Conservación de Bens Culturais.


Requisitos de acceso: Estar en posesión do título de bacharel ou equivalente e superar unha proba específica de acceso.

Prazo de inscrición para realizar a proba específica: do 15 de maio ao 6 de xuño de 2013 na secretaría dunha das Escolas de Arte e Superior de Deseño de Galicia

As probas específicas de acceso levaranse a cabo o día 20 de xuño de 2013 na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso a Coruña.


Requisitos de acceso: Estar en posesión do título de bacharel ou equivalente e superar unha proba específica de acceso.
 
Prazo de inscrición para realizar a proba específica: do 15 de maio ao 7 de xuño de 2013 na secretaría dos Consevatorios Superiores de Música

As probas específicas comezarán o día 25 de xuño conforme ao calendario que se estableza a comisión de acceso dos Conservatorios Superiores de Música que organizarán a distribución horaria e os espazos de actuación de cada tribunal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario